कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय मुंबई भरती 2022 – नवीन भरती जाहीर

Krushi And Padum Vibhag Mantralaya Mumbai Recruitment 2022 – 02 Posts

Krushi And Padum Vibhag Mantralaya Mumbai Bharti 2022: Krushi & Padum Vibhag Mantralaya Mumbai has published an advertisement for the Room Officer, Assistant Room Officer post. There are 02 vacancies available to recruit in Krushi & Padum Vibhag Mantralaya Mumbai Department. These vacancies are available in the Mumbai district. You need to send the application to the given address by 9th Feb 2022. Visit our website NMK Bharti to get the latest job updates every day.

कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय मुंबई मार्फत, कक्ष अधिकारी, साहाय्यक कक्ष अधिकारी या पदासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज 09 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत खाली दिलेल्या पत्त्यावर पाठवायचे आहे. या भरतीसंबंधी अधिक माहिती खाली दिलेली आहे, तरी आपण शेवटपर्यंत वाचावे.

Krushi And Padum Vibhag Mantralaya Mumbai Bharti 2022

 • एकूण पदसंख्या02 पदे
 • पदांचे नाव: कक्ष अधिकारी, साहाय्यक कक्ष अधिकारी
 • आवश्यक शैक्षणिक पात्रता: शैक्षणिक पात्रतेसाठी जाहिरात बघावी.
 • अर्ज कसा करावा: अर्ज दिलेल्या पत्त्यावर पाठवायचा आहे.
 • नौकरीचे ठिकाण: मुंबई
 • अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: आस्थापना शाखा (प्रशासन 1), 5 वा मजला, दालन क्र. 522 (विस्तार), हुमात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई – 400032
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 09 फेब्रुवारी 2022

Krushi And Padum Vibhag Mantralaya Mumbai Bharti 2022 – PDF जाहिरात

अधिकृत वेबसाईट

Krushi And Padum Vibhag Mantralaya Mumbai Recruitment 2021 – 05 Posts

Krushi & Padum Vibhag Mantralaya Mumbai has published an advertisement for the Peon post. There are 05 vacancies available to recruit in Krushi & Padum Vibhag Mantralaya Mumbai Department. These vacancies are available in the Mumbai district. You need to send the application to the given address by 31 December 2021. Visit our website NMK Bharti to get the latest job updates every day.

कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय मुंबई मार्फत, शिपाई या पदासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत खाली दिलेल्या पत्त्यावर पाठवायचे आहे. या भरतीसंबंधी अधिक माहिती खाली दिलेली आहे, तरी आपण शेवटपर्यंत वाचावे.

 • एकूण पदसंख्या05 पदे
 • पदांचे नाव: शिपाई
 • आवश्यक शैक्षणिक पात्रता: एसएससी पास
 • अर्ज कसा करावा: अर्ज दिलेल्या पत्त्यावर पाठवायचा आहे.
 • नौकरीचे ठिकाण: मुंबई
 • अर्ज पाठविण्याचा पत्ता: अस्थापना शाखा (प्रशासन 01), दालन क्र. 522 (विस्तार) 05 वा मजला, हुमात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई – 400032
 • अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 31 डिसेंबर 2021

Krushi And Padum Vibhag Mantralaya Mumbai Bharti 2021 – PDF जाहिरात

अधिकृत वेबसाईट

Leave a Comment